FEM AKADEMİ AFYON LÜTUF A.Ş TARAFINDAN DEVREN SATILMIŞTIR.